Τη θέσπιση άδειας ειδικού σκοπού, πέραν της κανονικής άδειας, την οποία μπορεί να λαμβάνει ο ένας εκ των δύο γονέων (σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας ο ένας γονέας), με πλήρεις αποδοχές, για όσο διάστημα ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων και μέχρι τις 10/04/2020, ανακοίνωσε την Τετάρτη ο κ
Mamasparty
Powered by Douvogiannis.com